Portal - Budzów
polski Strona główna
Niedziela - 31 maja 2020      "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe
 
     Zapisz dziecko do Klubu Młodego Programisty online

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji zainteresowanym Rodzicom, Nauczycielom i Opiekunom dzieci.

Już 19 i 20 maja ruszają cykle spotkań online, organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK, w których – za darmo! - będzie mógł wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej z klas 1-6. Wystarczy dostęp do internetu i chęć poświęcenia chwili czasu na naukę podstaw programowania.

Nauka programowania nigdy nie była łatwiejsza. Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko spróbowało swoich sił w kodowaniu, wystarczy, że wejdziesz na stronę www.klubmlodegoprogramisty.pl i wypełnisz krótki formularz rejestracyjny. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz link, dzięki któremu co tydzień o tej samej porze, przez 10 tygodni, Twoje dziecko będzie poznawało tajniki programowania – korzystając z wirtualnych aplikacji i wsparcia wykwalifikowanych trenerów. Nie musisz niczego instalować – wystarczy jedno kliknięcie.

Uwaga, liczba miejsc jest ograniczona ze względu na możliwości moderacji, więc nie czekajcie i rejestrujcie się już dziś. Mamy 1500 miejsc dla 1-, 2- i trzecioklasistów i 1500 dla 4- 5- i szóstoklasistów z całej Polski!

Rejestracja: www.klubmlodegoprogramisty.pl

Kluby Młodego Programisty to element projektu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”. 


Kangur matematyczny


Konkurs kangur matematyczny zostanie w tym roku przeprowadzony w formie zdalnej na platformie dzwonek.pl

Harmonogram konkursu:

Konkurs Próbny (mający na celu poznanie platformy i formy konkursu)
25.05.2020r.(poniedziałek)  godz. 14:15  klasa VII i VIII (kategoria Kadet)
25.05.2020r.(poniedziałek)  godz. 16:45  klasa V i VI (kategoria Beniamin)
26.05.2020r.(wtorek) godz.  14:15  klasa III i IV (kategoria Maluch)

Konkurs właściwy Kangur Matematyczny
2.06.2020r.(wtorek) godz.16:45 klasa VII i VIII (kategoria Kadet)
3.06.2020r.(środa) godz.16:45 klasa V i VI (kategoria Beniamin)
4.06.2020r. (czwartek) godz.16:45 klasa III i IV (kategoria Maluch)

Wcześniej przed konkursem należy się zalogować na platformę dzwonek.pl i uzupełnić swoje dane osobowe według instrukcji otrzymanej przez dziennik elektroniczny. Loginy i hasła zostały rozesłane przez dziennik elektroniczny wszystkim rodzicom uczniów, którzy zapisali się do konkursu.


Ogłoszenie

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie informuje:

- z dniem 18.05.2020r. wznawia się realizację zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu i w szkole podstawowej organizowanych dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- z dniem 25.05.2020r.  przywraca się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III;

-  z dniem 25.05.2020r. szkoła umożliwia uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidulanych lub w małych grupach;

- z  dniem 01.06.2020r. szkoła umożliwia wszystkim uczniom udział w konsultacjach ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Procedury dotyczące organizacji w/w zajęć znajdują się w zakładce: "Dla rodziców".

W tej samej zakładce są też zamieszczone wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

mgr Teresa Gaura

Dyrektor ZS-P w BaczynieInformacja dla rodziców

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie informuje, że od 18 maja 2020r. otwieramy przedszkole dla dzieci zgłoszonych przez rodziców.

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu
w przedszkolu.

Procedury i oświadczenia dla rodziców umieszczone są na stronie internetowej
w zakładce: „Dla rodziców”. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi, przestrzegania ich, śledzenia na bieżąco wszelkich zmian, zwłaszcza wytycznych GIS.

Rodzice, którzy zgłosili dziecko do przedszkola od 18 maja 2020r. są proszeni o wypełnienie oświadczeń i dostarczenie ich do przedszkola w zaklejonej kopercie do piątku tj. 15 maja do godz. 13:00.

Rodzice mogą zapisywać dzieci do przedszkola w miarę swoich potrzeb. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, w pierwszej kolejności będą przyjmowane do przedszkola dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obojga rodziców pracujących.


Dyrektor ZS-P w Baczynie

mgr Teresa Gaura


ZARZADZENIE Nr 6/2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie

z dnia 05 maja 2020 r.


w sprawie: zawieszenia na czas ograniczony działalności placówki.

§1

Na podstawie § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn.zm.) z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam w terminie od 06 maja 2020 r. do 17 maja 2020 r. zawieszenie działalności Przedszkola Samorządowego w Baczynie.

§2

W okresie zawieszenia działalności nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 06.05.2020 r.


Dyrektor ZS-P w Baczynie

mgr Teresa Gaura


OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników, przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie Gminy Budzów w dniu 6 maja br. nie zostaną uruchomione. Spełnienie reżimu sanitarno-epidemiologicznego, który wynika z szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz dostosowanie się do wytycznych Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia wymaga wdrożenia odpowiednich procedur.

W obecnej sytuacji otwarcie przedszkoli dla wszystkich dzieci jest niemożliwe. W pierwszym etapie otwarcia, do przedszkola będą przyjmowane dzieci tych rodziców, którzy ze względu na sytuacje zawodowe nie są w stanie zapewnić im opieki we własnym zakresie.

Dyrektorzy przedszkoli w najbliższym czasie zwrócą się do rodziców z prośbą o pisemne zadeklarowanie chęci posłania dzieci do przedszkola.

Każda podjęta przez Państwa decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola powinna być przemyślana i wynikać z konieczności. Pomimo wprowadzenia jak najlepszych rozwiązań, aby przedszkole mogło funkcjonować w czasie epidemii, nie jesteśmy w stanie dać Państwu gwarancji, że nie dojdzie do zachorowania.

Jednocześnie informujemy, że po dokonaniu analizy rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach nie wyrazili chęci posłania dzieci na zajęcia, dlatego oddziały będą zamknięte do 24 maja br.

Informacja o planowanym terminie uruchomienia przedszkoli zostanie Państwu przekazana przez dyrektorów oraz zostanie zamieszczona na stronach internetowych gminy i przedszkoli.


Wójt Gminy Budzów

mgr inż. Jan Najdek


Nabór do Szkoły Muzycznej - ogłoszenie
04-05-2020

Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór dla kandydatów na rok szkolny 2020/2021 do klas:
fortepianu, organów, skrzypiec, wiolonczeli, gitary klasycznej, klarnetu, saksofonu, trąbki, puzonu, perkusji, akordeonu oraz fletu
poprzecznego.

Zapisy odbywają się do 31 maja 2020 r.

WIĘCEJ INFORMACJI O TRYBIE I TERMINACH REKRUTACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.smsuchabeskidzka.pl


Ogłoszenie

Szanowni Rodzice,

bardzo proszę o zapoznanie się z komunikatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, który jest dostępny pod adresem:

https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-malopolskiego-kuratora-oswiaty-5/.

Teresa Gaura

Dyrektor ZS-P w BaczyniePo Wielkim Piątku zawsze

przychodzi Wielkanoc.


Jakże wielka i niepojęta jest Miłość,

Która zapomina o sobie, porzuca swoje bogactwo, staje się sługą,

Pozwala się umęczyć i ukrzyżować.

A wszystko po to, by móc powiedzieć marniejącym w ciemnościach i okowach grzechu:

Wyjdźcie!

Jakże wielka to Miłość, która oddaje Syna,

aby wykupić niewolnika.


Stojąc w zadumie nad cudem Zmartwychwstania Pańskiego pragnę życzyć Wam, Szanowni Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice oraz Uczniowie, byśmy pozwolili się kochać tej Miłości oraz każdego dnia odpowiadali Jej tym samym. Niech Zmartwychwstały Chrystus, który jest potężniejszy niż mrok, cierpienie i śmierć, obdarza Was ufnością, nadzieją oraz pokojem serca na ten trudny dla nas czas, w którym przyszło nam żyć.


Dyrektor

Teresa Gaura


Wyniki konkursu
06-04-2020


WYNIKI KONKURSU " Z JEZUSEM NA DRODZE KRZYŻOWEJ"

Bardzo gorąco dziękuję wszystkim uczestnikom Konkursu " Z Jezusem na Drodze Krzyżowej". Wasze prace były zgodne z tematem i starannie wykonane.

Wyniki Konkursu:

Kategoria :

KLASY I- IV:

I Miejsce - Justyna Kiepura kl. IV

II Miejsce - Anastazja Dyba kl. III

III Miejsce - Kacper Jończyk kl. III

Nagrodę Specjalną otrzymuje:

Anna Wojtanek kl. II

Maja Czaicka kl. II

Tomasz Zaręba kl. II

 

KLASY V – VIII:

I Miejsce – Kamila Krupa kl. V

II Miejsce – Wiktor Skupień kl. V

III Miejsce – Aleksandra Chrząszcz kl. V

Nagrodę Specjalną otrzymuje:

Krzysztof Kiepura kl. VI

Przemysław Polak kl. VI

 

O sposobie odebrania nagród rzeczowych poinformuję każdego zwycięzcę indywidualnie.


Dla rodziców
25-03-2020
 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol

Drodzy Rodzice!

Dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół i placówek do których uczęszczają Państwa dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia.

Zachęcamy do podjęcia współpracy i komunikowania się ze szkołą w zakresie organizacji zdalnego nauczania, jeżeli to możliwe również do udzielania pomocy nauczycielom i uczniom szkoły.

Przekazujemy kilka wskazówek, które mogą być pomocne w kształceniu na odległość. Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na odległość, mogą także wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i na stałe stać się ważnym elementem ich kształcenia.

Rodzicu,

1.    W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten  szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych.

2.    Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy:

a.     edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),

b.    sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania,

c.     dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,

d.    rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.

3.    Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej pracy.

4.    Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. Udostępnij im swój numer telefonu, adres mailowy, korzystaj z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę internetową szkoły.

5.    Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego dziecka.

6.    Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować warunki do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tablet itd.

7.    Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny.

8.    Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność, systematyczność i samodzielną naukę.

9.    Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń.  Motywuj do samodzielnego rozwiązania zadań, doradź, w jaki sposób ma przechowywać pobrane materiały i swoje rozwiązania.

10. Jeżeli Twoje dziecko zdaje w tym roku egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny lub egzamin zawodowy, zachęć do skorzystania z materiałów publikowanych przez CKE, w tym z próbnych testów.

11. Zwróć szczególną uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z internetu. Przydatne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz w dalszej części poradnika, jak również na stronie https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne

12. Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych przez nie aktywnościach.

13. Sprawdź komunikaty publikowane na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczące planowania i realizacji nauki zdalnej:

§  https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

§  https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

§  https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online


Dla uczniów
25-03-2020
 

Drogi Uczniu!

Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii, wprowadza nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć.

Dyrektor szkoły organizuje cały proces nauczania na odległość, a nauczyciele przygotowują dla Ciebie materiały i aktywności.

To jest czas, gdy umiejętności, które nabyłeś samodzielnie, korzystając np. z serwisów społecznościowych na smartfonie, tablecie, komputerze lub w szkole podczas lekcji informatyki, mogą wprowadzić Cię na wyższy poziom wykorzystania nowoczesnych technologii.

Jeśli masz jakiekolwiek trudności, np. z dostępem do sygnału internetu, skontaktuj się ze szkołą (np. telefonicznie) – poinformuj ją o swoich problemach.

Pamiętaj, że jesteś członkiem społeczności klasowej i to, że musisz przebywać w domu nie oznacza, że jesteś poza swoją klasą szkolną.

Przeczytaj nasze porady. Pomogą Ci one efektywnie uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania:

1.    Samodzielnie lub z pomocą rodziców zorganizuj swoje miejsce i ustal czas pracy:

a.     zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez dyrektora szkoły/wychowawcę/nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat sposobów i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia nauczania,

b.    jeśli masz rodzeństwo w wieku szkolnym, a w domu nie ma odpowiedniego sprzętu dla każdego z Was, Twoi rodzice powinni skontaktować się z szkołą (Waszymi wychowawcami) oraz ustalić z nimi plan i sposób Waszej pracy,

c.     zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez wychowawcę/nauczycieli, jak  pobrać materiały do nauki,

d.    pamiętaj, że w razie potrzeby możesz napisać sam lub z pomocą rodziców maila do nauczyciela z prośbą o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności,

e.     przyda Ci się komputer, tablet lub smartfon z kamerą internetową, słuchawkami i mikrofonem – sprawdź działanie tych urządzeń na przykładowym połączeniu ze swoimi rówieśnikami lub innymi osobami; przygotuj również swoje zeszyty i podręczniki, gdyby potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami elektronicznymi,

f.     jeśli zajęcia są prowadzone on-line, czyli w czasie rzeczywistym, pamiętaj, aby kilka minut wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu.

2.    Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu. Początkowo taka forma nauki może budzić Twoją obawę, szybko jednak przekonasz się, że jest ona bardzo przystępna i atrakcyjna:

a.     zapoznaj się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi Ci przez nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania rozwiązań,

b.    sprawdź, w jaki sposób możesz zadawać nauczycielowi pytania lub uczestniczyć w dyskusji,

c.     uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem,

d.    odważnie udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sieć, pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu,

e.     staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze.

3.    W miarę możliwości systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane przez nauczyciela aktywności:

a.     sprawdź termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie zadania,

b.    jeśli Twoje rozwiązanie wymaga przygotowania pliku, zapisz go w wymaganym formacie, sprawdź objętość pliku – jeśli jest on zbyt duży zastosuj metody kompresji poznane na lekcjach informatyki lub poproś o pomoc rodzica, nauczyciela, prześlij rozwiązanie w wyznaczonym terminie i upewnij się, czy plik dotarł do nauczyciela,

c.     wykonaj inne wymagane przez nauczyciela aktywności, przestrzegając ustalonych terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania poproś go o pomoc w rozwiązaniu napotkanego problemu.

4.    Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe informacje w internecie na zadany temat. Pamiętaj, aby nie kopiować gotowych rozwiązań i tekstów. Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwiązania i materiały.

5.    W zorganizowany sposób przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań z poszczególnych przedmiotów. W przypadku trudności poproś o pomoc nauczyciela, rodziców lub kolegów.

6.    Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w inernecie i higieny pracy z komputerem/innymi urządzeniami. Informuj rodziców (opiekunów) o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój.

7.    Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.

8.    Jeżeli zdajesz w tym roku egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny lub egzamin zawodowy, skorzystaj z materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym z próbnych testów. Pomogą Ci one lepiej przygotować się do egzaminu.
Szanowny Rodzicu i Drogi Uczniu!

24-03-2020

Wszyscy, zarówno Wy - Rodzice, Uczniowie, jak i my - Nauczyciele znaleźliśmy się w trudnej sytuacji związanej z koronawirusem. Rozumiemy Wasze rozterki, obawy oraz problemy, z którymi mierzycie się każdego dnia. My, nauczyciele postaramy się dołożyć wszelkich starań, aby zdalne nauczanie było dla Was - Rodziców i Waszych Dzieci -atrakcyjne i nieprzeładowane. Wspólnie z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym poczyniliśmy w tym kierunku kroki, o których pisała już na e-dzienniku Pani Dyrektor oraz nieustannie sprawdzamy nowe techniki i metody. Uczymy się pracy z narzędziami, które proponujemy Wam i Waszym dzieciom. Bardzo dziękujemy, za współpracę i okazane zrozumienie. Tylko przy wzajemnym wsparciu i życzliwości jesteśmy w stanie pomóc naszym dzieciom. Prosimy, aby kontaktować się z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami czy pedagogiem szkolnym w sytuacji problemowej, a także w celu zasięgnięcia porady (w sprawach wychowawczych czy edukacyjnych). Z porad i konsultacji mogą skorzystać zarówno uczniowie, jak i rodzice. Wychowawcy w planie zajęć umieścili przedmiot o nazwie konsultacje (właśnie w tym czasie Szanowny Rodzicu i Drogi Uczniu możesz połączyć się w wychowawcą za pomocą komunikatora internetowego czy też telefonu - jesteśmy do Twojej dyspozycji; jeśli nie możesz w tym czasie, to umów się z nauczycielem na inny termin za pomocą e-dziennika). Zachęcam również do kontaktów z pedagogiem szkolnym, wszystkich, którzy chcieliby się podzielić z nim swoimi obawami, problemami lub radościami.

Jeśli ktoś z Was dotkliwie znosi obecną sytuację i potrzebuje profesjonalnego wsparcia- udostępniam darmową pomoc udzielaną przez psychologów i psychoterapeutów. Obejmuje ona od 1 do 3 spotkań online lub rozmowę telefoniczną od 30 do 50 minut.

Wszystkie informacje są podane na stronie: www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl

Powtórzę za Marią Konopnicką „Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem.”

Pozdrawiam,

Magdalena Głowacz – pedagog szkolny, katecheta


Kanał edukacyjny TVP
19-03-2020
 

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!

Kanał edukacyjny

Każdego dnia, na stronie tvp.vod.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele będą mogli znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia. Na początek Telewizja Polska proponuje wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.

W czwartek, 19 marca br. podczas wirtualnych zajęć w Muzeum Powstania Warszawskiego dzieci i młodzież będą mogli m.in. porównać zdjęcia okolic Dworca PKP Śródmieście wykonane w czasie Powstania Warszawskiego z fotografiami zrobionymi tuż po wojnie, poznać historię Szpitala Ujazdowskiego, który odegrał ważną rolę podczas Powstania, czy poznać sylwetkę Eugeniusza Lokajskiego – słynnego fotografa powstańczej Warszawy. Ważnym elementem lekcji on-line będą spotkania z ekspertami i wolontariuszami muzeum, a także ze świadkami historii, m.in. Anną Trzeciakowską.

W ramach nowego pasma edukacyjnego eksperci z Muzeum Powstania Warszawskiego wyczerpująco opowiedzą o wybranych zagadnieniach z historii. Wyjaśnią m.in. co robiły dzieci podczas Powstania, jak działała Poczta Harcerska i na czym polegała rola sanitariuszek. Posłuchają o pomocy lotniczej w czasie Powstania – o zrzutach, siłach lotniczych USA i Wielkiej Brytanii oraz przeanalizują mapy lotnicze. Chętni będą mogli wirtualnie wejść do repliki kanału, którym ewakuowali się powstańcy, a także dowiedzieć się, jakie było uzbrojenie żołnierzy. Pojawi się również opowieść o grze planszowej „Hodowla zwierzątek”, której jedyny zachowany w całości egzemplarz prezentowany jest w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Internetowe pasmo edukacyjne dostępne codziennie w godzinach 9.00-13.00 na stronie vod.tvp.pl. Zapraszamy!Wychowanie dzieci - 10 porad
19-03-2020

Dzieci się uczą i młodzież się uczy. Rodzicu, i Ty poświęć trochę czasu na naukę, Wychowanie dzieci nie jest proste, ale mamy 10 wskazówek, które Ci pomogą. Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" kontynuując swoją misję wspierania edukacji najmłodszych, a także wsparcia rodziców w procesie wychowania swoich pociech, przygotowało kolejny materiał wideo z poradami. Film "Wychowanie dzieci – 10 porad psychologa" to materiał, który podejmuje 10 bardzo ważnych kwestii dotyczących wychowania dzieci. W roli przewodnika psycholog mgr Beata Liwowska.

Link do filmu: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U

Korzystając z okazji przypominamy, że na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do pobrania są darmowe materiały do nauki w domu. Nowe materiały będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek aż do czasu, gdy szkoły i przedszkola wznowią funkcjonowanie.

Link do materiałów: https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/Dzieci uczą rodziców w domu
19-03-2020

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz 4 zadania do wykonania. By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/Konkurs na kartkę świąteczną
19-03-2020

Zachęcamy uczniów klasy II do wzięcia udziału w konkursie na kartkę świąteczną z okazji Wielkanocy. Praca powinna zostać wysłana przy wsparciu rodzica na nasz adres e-mailowy: konkurs@ud.edu.pl. 

 Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką - może to być rysunek, kolaż, wycinanka czy wyklejanka z plasteliny. Kryteria, na które będziemy zwracać uwagę, to: pomysłowość, estetyka i samodzielność wykonanych prac. 

Zasady konkursu są proste! Dziecko może przygotować tylko jedną pracę plastyczną. Podczas głosowania jury, składającego się z pracowników Fundacji Uniwersytet Dzieci, zostanie wybrana praca.

Konkurs trwa od 13 marca do 2 kwietnia włącznie.

Prace konkursowe zgłasza rodzic, wysyłając zdjęcie lub skan pracy (w formacie jpg) na e-mail: konkurs@ud.edu.pl. Prosimy o opisanie pracy (nazwanie pliku) w następujący sposób: imię_nazwisko ucznia_nazwa szkoły_nazwa klasy (np.  Anna_Kowalska_Szkoła_Podstawowa_nr1_Libiąż_klasa_2a). Potrzebujemy również zgody rodziców lub opiekunów dzieci na udział w konkursie. Taką zgodę należy pobrać z zakładki e-learning, klasa II. Podpisać i wysłać skanem wraz z pracą.Konkurs z "Jezusem na drodze krzyżowej".
13-03-2020

Zapraszam uczniów do wzięcia udziału w Konkursie „ Z Jezusem na Drodze Krzyżowej”.

Kategoria:

- Klasy I – IV

- Klasy V- VIII

Warunki konkursu:

Praca plastyczna: Zilustruj jedną ze Stacji Drogi Krzyżowej, format A4. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną ( np. kolaż, malowanie farbami, wydzieranie, wyklejanie). Praca powinna zawierać nazwę Stacji Drogi Krzyżowej.

Termin oddania pracy do katechety: do 31 marca 2020r.

Na zwycięzców czekają nagrody.


"Kwiat dla Amelki"- podziękowanie
13-03-2020

Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem.”

/Maria Konopnicka/

Szkolne Koło Wolontariatu bardzo gorąco dziękuję Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom za „Wielkie Serce” i zaangażowanie w Akcję „Kwiat dla Amelki”. Zebraliśmy 2000,00 zł, które przekazaliśmy rodzicom Amelki.


Rodzicu,

·         Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • od 16.03.2020r. zajęcia zostają zawieszone na okres dwóch tygodni
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Akcja -"Kwiat dla Amelki"
04-03-2020

 Szkolne Koło Wolontariusza zaprasza uczniów i rodziców do udziału w Akcji Charytatywnej "Kwiat dla Amelki", która odbędzie się w piątek 6.03.2020r. w naszej szkole.
Amelka to 5-letnia dziewczynka, która zachorowała na złośliwego guza pnia mózgu. Amelka wymaga leczenia za granicą, która jest bardzo kosztowne.
Na kiermaszu będzie można zakupić żywe kwiaty oraz "słodkie kwiaty" i galaretki.


Podziękowania -Góra Grosza
01-03-2020

 Szkolne Koło Wolontariusza dziękuje za każdy grosik wrzucony do skarbonki "Góra Grosza". Dzięki Waszej pomocy zebraliśmy 16377 groszy, czyli 163,77 zł. Celem Akcji "Góra Grosza" jest pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom, które nie wychowują się w swojej rodzinie.

Zdjęcia są dostępne tutaj.

Pączek dla Afryki - podziękowanie
01-03-2020

Szkolne Koło Wolontariatu wraz z Misjonarzami Kapucynami bardzo gorąco dziękuję Wszystkim, którzy z ochoczym sercem włączyli się dn.19.02.2020r. w Akcję " Wyślij Pączka do Afryki".

Zebraliśmy 520,00 zł i całą kwotę przekazaliśmy na konto Fundacji Kapucyni i Misje. Wasza pomoc pieniężna zamieni się w posiłki dla osieroconych dzieci, opiekę medyczną i lekarstwa dla  chorych, nowe domy dla ubogich, czystą, zdrową wodę z 2 nowych studni.

Jeszcze raz dziękujęmy - Razem możemy więcej !
Zdjęcia są dostępne tutaj.

Kolędnicy misyjni
01-03-2020

18 stycznia 2020r. członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu w nagrodę za ich zaangażowanie w organizowane akcje i przedsięwzięcia udali się wraz z Oazą z Parafii p.w. MB Pocieszenia w Budzowie na Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych do Krakowa - Sanktuarium Św. Jana Pawła II. Głównymi atrakcjami tego spotkania były misyjne opowieści " Witamy na statku po Amazonce", misyjna kuchnia, quiz Wiedzy Misyjnej "Amazonia" oraz zabawy z krańców świata. Wszyscy uczestniczyli również we Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. Biskupa Janusza Mastalskiego. Po niej uczestnicy wycieczki zwiedzali Sanktuarium Św. Jana Pawła II. Całemu spotkaniu towarzyszyło wiele radości.

Zdjęcia są dostępna tutaj.


Sukcesy - Turniej Wiedzy Pożarniczej
29-02-2020

W dniu 18 lutego w naszej szkole odbyły się eliminacje środowiskowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  "Młodzież zabiega pożarom". Wyniki przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa (kl. IV-VI)

1. Sabuda Martyna

2. Łuczak Natalia

3. Świątek Jakub

II  grupa wiekowa (kl. VII-VIII)

1. Koziołek Karolina

2. Kania Wiktor

3. Lempart Eryk

W eliminacjach gminnych szkołę reprezentowali  zdobywcy I i II miejsca w każdej z kategorii. 

Wyniki eliminacji gminnych: 

KATEGORIA KLAS 4-6: 

I MIEJSCE – Sabuda Martyna

III MIEJSCE – Łuczak Natalia

Gratulujemy tak wysokich wyników. Martynie życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych.

 Dyrektor Zespołu P. T. Gaura serdecznie dziękuje strażakom OSP w Baczynie za pomoc w przygotowaniu uczniów do turnieju (prelekcja, pokaz sprzętu).Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w sprawie profilaktyki zdrowotnej
28-02-2020

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa dostępne są tutaj.


Pączek dla Afryki
18-02-2020

Dnia 19.02.2020r.(w środę) Szkolne Koło Wolontariatu organizuje w szkole akcję "Pączek dla Afryki 2020". W ramach akcji uczniowie na korytarzu szkolnym będą sprzedawać pączki. Cały dochód ze sprzedaży pączków zostanie przekazany Fundacji Kapucyni i Misje. Pieniądze sfinansują projekty realizowane w Republice Środkowej Afryki i Czadzie przez misjonarzy.

Zachęcamy wszystkich do udziału w tej szlachetnej akcji.Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzów na rok szkolny 2020/2021.

 

Na podstawie art.154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami) Wójt Gminy Budzów Zarządzeniem Nr 9/2020 dnia 29 stycznia 2020 r. ustalił  terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Budzów.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH  NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

Rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole

serdecznie prosimy o składanie

deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w terminie 20.02-26.02.2020r.

 

p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym

7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji –  od 20 lutego 2020 r.

 

2.

Składanie  wniosków o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  i  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

27.02 – 13.03.2020

 

23.04 – 30.04.2020

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

16.03 – 17.03.2020

 

04.05 – 05.05.2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

18.03.2020

 

06.05.2020

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

19.03 – 26.03.2020

 

07.05 – 14.05.2020

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

27.03.2020

 

15.05.2020


Po więcej informacji dotyczących rekrutacji zapraszamy do zakładki
REKRUTACJA.


Wyniki konkursów

12-02-2020

BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA wykonana przez uczniów naszej szkoły pod okiem p. Elżbiety Trzop zdobyła I miejsce w gminnym i powiatowym konkursie regionalnym. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w niedzielę 19 stycznia w kościele parafialnym w Budzowie.
W Powiatowym Konkursie „Światy, Podłaźniki i Pająki” wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria „ŚWIATY”:
Grupa wiekowa: szkoły podstawowe
III miejsce - Anastazja Dyba z ZSP w Baczynie
Grupa wiekowa: dorośli
I miejsce - rodzina Horzynków z Baczyna

Kategoria „PAJĄKI”:
Grupa wiekowa: szkoły podstawowe
III miejsce - Klasa II z ZSP w Baczynie

W styczniu odbył się Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek w którym II miejsce zdobyła solistka Natalia Łuczak oraz duet Oliwia i Anna Głowacz. Szkolny zespół wokalno - instrumentalny otrzymał III miejsce. Gratulujemy!


Konkurs "Mistrz oszczędzania"

7-02-2020

Oszczędzając w SKO nawet grosz się nie zmarnuje, a posiadacz książeczki nagrody zyskuje”.

Zasady konkursu:

- konkurs trwa od stycznia 2020 r do czerwca 2020 r.;

- w konkursie biorą udział wszyscy członkowie SKO naszej szkoły;

- należy systematycznie (przynajmniej raz w miesiącu) dokonywać wpłat na książeczkę SKO;

- decyduje częstotliwość wpłat (wpłacamy jednorazowo nie mniej niż 5 zł i nie więcej niż 50 zł);

- konkurs zostanie rozstrzygnięty w 2 kategoriach:

-kategoria I – klasy I-III

-kategoria II – IV-VIII

- w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody oraz tytuł „Mistrz oszczędzania 2020 r.” za zajęcie I, II, III miejsca. /Agnieszka Kąkol/ 


Ogłoszenie

Zapraszamy w dniach: 03.02.2020r. – 05.02.2020r. w godz. od 9.00. – 12.00. na zajęcia adaptacyjne dzieci, które od 1 września 2020r. będą uczęszczały do naszego przedszkola. Proszę przynieść zmienne obuwie.Wigilia szkolna

3-01-2020

" Już słychać kolędy, już pachnie świętami...
Syn Boży się rodzi, by zamieszkać z nami."

 20 grudnia 2019 roku w Naszej Szkole spotkaliśmy się, aby wspólnie cieszyć się z narodzin Bożego Syna. Ten dzień był wyjątkowy, a jego świąteczny ton podkreślił Konkurs Kolęd w języku angielskim, przegląd Grup Kolędniczych oraz wspólna Wigilia. Gdy wracaliśmy z uśmiechami i radością do naszych domów, to w uszach wciąż brzmiały nam dźwięki przepięknych kolęd i pastorałek, a także słowa życzeń.

Zdjęcia są dostępne tutaj.

Świąteczna paczka - podziękowanie

2-01-2020

" Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń" /Phil Bosmans/

Szkolne Koło Wolontariatu pragnie złożyć gorące podziękowania Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom obsługi, Radzie Rodziców, rodzicom oraz uczniom za zaangażowanie i wsparcie Akcji " Świąteczna Paczka". W ramach tej akcji 12 grudnia  odbył się w  naszej szkole Kiermasz Świąteczny i Loteria Fantowa. Zebraliśmy kwotę 2894,21zł i przeznaczyliśmy ją  na pomoc rzeczową dla  trzech potrzebujących rodzin.


Świąteczna paczka

9-12-2019

„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.” ( kard. Stefan Wyszyński)

Szkolne Koło Wolontariatu organizuje dn. 12 grudnia 2019r. ( czwartek) w godz. 8.00 – 13.00 Kiermasz Świąteczny i Loterię Fantową.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym w formie rzeczowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Akcji całą społeczność lokalną.


Góra grosza

9-12-2019

„ Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance” ( Towarzystwo Nasz Dom)

Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza wszystkich chętnych do włączenia się w XX edycję Akcji „Góra Grosza”, która trwa od 25.11. 2019r. – 02.01.2020r ( zbiórka monet od 1- 5 groszy).

Celem Akcji jest pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom, które nie wychowują się w swojej rodzinie oraz uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.Konkurs "Festiwal gier"

6-12-2019 

W „mikołajki” dwóch uczniów naszej szkoły wzięło udział w finale konkursu programistycznego „Festiwal gier”, organizowanego przez XI LO im. M. Dąbrowskiej w Krakowie. Miło mi poinformować, że Emilia Pająk w drugim etapie konkursu zajęła III miejsce za interaktywną kartkę świąteczną, a Adam Bobek wśród ponad 40 uczniów z klas IV-VIII i klas licealnych miał III pozycję w teście wiedzy z algorytmiki i programowania. Adaś otrzymał w nagrodę voucher na egzamin ECDL, czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

To nie koniec sukcesów programistycznych... Czworo uczniów klas IV – V: Oliwia Głowacz, Martyna Gigoń, Maciej Czaicki i Jakub Świątek ze świetnymi wynikami przeszli przez eliminacje w konkursie PIX Programming Challenge 2019 i wzięli udział w półfinałach. Wyniki już wkrótce, trzymamy kciuki:)

Zdjęcia dostępne tutaj


REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

2-12-2019 

Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów ZSP w Baczynie do udziału
w konkursie na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy.

Technika wykonania: DOWOLNA

Prace należy dostarczyć do 10 grudnia 2019 r. do wychowawców lub
p. Karoliny Kaźmierczak. Każdy uczestnik otrzyma pozytywny wpis do dziennika, a wyróżnieni uczniowie – dodatkowo nagrody rzeczowe. /Karolina Kaźmierczak/


PODZIĘKOWANIA - AKCJA " I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM..."

3-12-2019 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi." ( Jan Paweł II)

 Szkolne Koło Wolontariatu serdecznie dziękuje za okazane serca oraz pomoc w zorganizowaniu prezentów mikołajkowych dla dzieci z  Oddziału Kardiologii i Kardiochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. /Magdalena Głowacz/


Konkurs matematyczny

2-12-2019 

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie "Matematyczna ozdoba choinkowa".

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie w domu dowolną techniką ozdoby choinkowej, która jest matematyczną figurą przestrzenną.

Podpisane prace proszę przynieść do nauczycieli     matematyki S.Skupień i  M.Pająk

Termin oddania prac: 12 grudnia

Każda z osób, która weźmie udział w konkursie otrzyma 5 z matematyki. Zwycięzcy konkursu otrzymają też nagrody rzeczowe.

 


Andrzejki

2-12-2019 

W dniu 28.11.2019 r. klasy I, II oraz Przedszkole urządziły popołudnie andrzejkowe. Dzieci mogły dowiedzieć się, czy spełnią się ich marzenia rzucając monetę do miski przez lewe ramię. Poznały również swój przyszły zawód przez przebijanie serduszka. Układając buty uczniowie dowiedzieli się kto pierwszy wyjedzie na ciekawą wycieczkę , a także poznali imię kolegi lub koleżanki z którymi się zaprzyjaźnią w przyszłości. Wylosowali magiczną liczbę, która była informacją o ich osobowości. Na koniec zamiast lania wosku dzieci poznawały swoją przyszłość za pomocą farb i kartek. Zwieńczeniem był bal andrzejkowy na którym wszyscy się świetnie bawili, także starsi uczniowie. /Agnieszka Kąkol/Zdjęcia dostępne są tutaj i tutaj.

Spektakl dla dzieci

2-12-2019 

W dniu 28.11.2019 r. klasy I-III oraz Przedszkole obejrzeli spektakl pt. „O strasznym smoku i dzielnym Szewczyku, Przepięknej Królewnie i Królu Gwoździku”. /Agnieszka Kąkol/

Zdjęcia dostępne są tutaj


Obchody 11 listopada

28-11-2019 


12 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 101 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Była to żywa lekcja patriotyzmu,oprócz przedstawienia, które przybliżyło historię walki o niepodległość, nie zabrakło pięknych pieśni patriotycznych.
Dopełnieniem była piękna dekoracja w kolorach biało-czerwonych.

Zdjęcia dostępne są tutaj.

Wygrana w konkursie

26-11-2019 

W konkursie "Pokażcie nam swoją Alma Mater - IX edycja", organizowanym przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom, klasy V - VII zdobyły drugie miejsce, wygrywając 5 - dniowy pobyt dla wszystkich uczestników w Kawęczynku na Roztoczu. Zadanie konkursowe polegało na przedstawieniu historii naszej szkoły, jej obecnych i dawnych dyrektorów i nauczycieli, absolwentów, interesującej działalności. Zrobiliśmy to w formie lapbooka i udało się! W marcu wyruszamy - kierunek Zamość ;) /Justyna Głowacz/
 
Zdjęcia dostępne są tutaj.

Sukces w konkursie plastycznym

26-11-2019 

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że V MIĘDZYFILIALNY KONKURS PLASTYCZNY „STANISŁAW MONIUSZKO – OBRAZY MUZYKĄ MALOWANE” został rozstrzygnięty w dniu 21 listopada 2019 roku.

Wśród 40 prac, wytypowanych przez Filie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie do etapu wojewódzkiego, znalazła się praca uczennicy Państwa Szkoły z klasy I: ANNY GŁOWACZ, której Jury przyznało I MIEJSCE.

Więcej informacji na naszej stronie:
Uroczyste wręczenie dyplomów i upominków laureatom odbędzie się w środę 4 GRUDNIA o godz. 11.00 w Czytelni Głównej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie (al. F. Focha 39).
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. Z poważaniem,
Renata Kosała
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Suchej Beskidzkiej

Gratulujemy Ani sukcesu.

Sukcesy w programowaniu

26-11-2019 

Uczestnicy kółka informatycznego w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego wzięli udział w konkursie "Festiwal gier" organizowanym przez XI LO im. M. Dąbrowskiej w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne. Adam Bobek wykonał grę Lopto-lotek, a Emilka Pająk interaktywną kartkę bożonarodzeniową w programie Scratch. Miło nam poinformować, że zarówno Adam, jak i Emilia przeszli do następnego etapu i są zaproszeni do udziału w finale konkursu, który będzie miał miejsce w XI LO dnia 6 grudnia 2019r. 

Podczas uroczystości odbędzie się II etap konkursu: interaktywny test z podstaw programowania, w którym przewidziane są nagrody. Uczestnicy finału wezmą również udział w warsztatach programistycznych. Trzymamy za nich kciuki.

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora:MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF…

23-11-2019 

Nasza Szkoła wzięła udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa - 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Do akcji przystąpiła także Nasza Szkoła, która w ramach tego dnia przedstawiła bajkę „ Prawa Dziecka” oraz zorganizowała turnieje międzyklasowe, dotyczące znajomości praw dziecka. Wszyscy uczniowie i nauczyciele ubrani byli na niebiesko. Wydarzenie to poprzedzały lekcje wychowawcze poświęcone prawom zawartym w Konwencji o prawach dziecka oraz tworzenie gazetek klasowych. /Magdalena Głowacz/

Zdjęcia dostępne są tutaj.


I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM…

23-11-2019 

Szkolne Koło Wolontariatu zachęca do wzięcia udziału w Akcji „ I TY możesz zostać Świętym Mikołajem” - zbieramy NOWE: zabawki, klocki, puzzle, gry edukacyjne i planszowe, maskotki, pluszaki, art. szkolne ( książeczki, kolorowanki, pisaki, kredki, itd.). Czas trwania Akcji: 22- 26 listopada 2019r.

Celem Akcji jest zorganizowanie prezentów dla dzieci z Oddziału Kardiologii i Kardiochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Dzieci przebywające w szpitalu, każdego dnia zmagają się z ciężkimi chorobami, nie tylko wadami serca, ale również z innymi współistniejącymi schorzeniami.


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

21-11-2019 

Uczniowie klasy pierwszej i drugiej stworzyli „Magiczne Drzewo Słodziaków” wykorzystując rolki papieru, reklamówki, worki, nakrętki, gazety, papier, papierowe talerzyki. Został zorganizowany „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”, w ciągu którego uczniowie czytali przedszkolakom fragmenty książki „Gang Słodziaków” posługując się własnoręcznie zrobionymi pacynkami przedstawiającymi Słodziaki. Następnie uczniowie wraz z przedszkolakami wykonali ćwiczenia dotyczące kodowania. Dzięki temu uzyskali podobizny bohaterów Gangu Słodziaków. Kolejnym zadaniem było stworzenie Słodziaków z balonów i papieru kolorowego, które stały się elementem dekoracji klasy. Na zakończenie wszyscy razem udali się przed szkołę, aby zasadzić drzewo. Nauczyciele przypomnieli jak ważną rolę pełnią drzewa i zachęcali do poszanowania przyrody. To był naprawdę magiczny dzień. 

Zdjęcia dostępne są tutaj.


Zbiórka makulatury i elektrośmieci

19-11-2019 

W dniach 20.11.2019-21.11.2019 w naszej szkole odbędzie się zbiórka makulatury i elektrośmieci. Zachęcamy uczniów do przynoszenia starych gazet, książek, ładowarek, słuchawek... Udział w akcji będzie nagrodzony pochwałą.

Hymn Polski...
15-11-2019 


Uczniowie i przedszkolaki ZSP w Baczynie 8 listopada 2019 r. o godz. 11.11 stanęli do hymnu...


Sukces na festiwalu

14-11-2019 

Uczennica klasy I - Anna Głowacz zdobyła I miejsce w Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej "To Polska - moja Ojczyzna" i wystąpiła w koncercie laureatów w suskim zamku 11 listopada 2019r. w Narodowe Święto Niepodległości. /Elżbieta Trzop/

Więcej informacji i zdjęcia tutaj.

Wycieczka do teatru

14-11-2019 

4 listopada 2019r. uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w wycieczce do teatru. Obejrzeli spektakl "Dziady II" w reżyserii Tadeusza Łomnickiego. 
Uczniowie wraz z przewodnikiem, który niezwykle ciekawie opowiadał, zwiedzili takie miejsca:

1. Mogiła - Kościół Cysterstów Podwyższenia Krzyża i św. Bartłomieja

2. Centrum administracyjne dawnej Huty Lenina (Pałac Dożów)

3. Kopiec Wandy

4. Dwór Matejki w Krzesławicach

5. Plac Centralny w Nowej Hucie (Stara Nowa Huta)

6. Łąki Nowohuckie

7. Krzyż Nowohucki

8. Arka Pana

 

 Zdjęcia można obejrzeć tutaj.


Szukanie Wyspy skarbów

14-11-2019 

22 października 2019r. korzystając z pięknej, jesiennej pogody, uczestnicy kółka informatycznego szukali Wyspy skarbów. Zabawa bardzo się podobała, nawet jeśli ciężko było tę wyspę niektórym znaleźć.

Zdjęcia i krótkie filmy dostępne są tutaj.

Pogadanka o zagrożeniach

14-11-2019 

10 października 2019r. policjanci przeprowadzili pogadankę dla klas VII-VIII na temat zagrożeń i odpowiedzialności karnej młodocianych.

Zdjęcia znajdują się tutaj.


Ślubowanie pierwszaków

14-11-2019 

1 października najmłodsi uczniowie naszej szkoły złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Baczynie i stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od akademii, którą przygotowali wspólnie uczniowie I i II klasy. Starsi koledzy wzorowo przywitali pierwszaków, a następnie zadawali im pytania i wydawali polecenia, które miały na celu sprawdzenie stanu wiedzy naszych dzielnych pierwszaków. Uczniowie klasy I zdali egzamin śpiewająco i zasłużyli na brawa. Po części artystycznej nastąpił uroczysty moment ślubowania i pasowania symbolicznym ołówkiem. Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli naszym najmłodszym uczniom w tak ważnej dla nich chwili. Uczniom klasy I życzymy samych sukcesów i radosnych chwil w naszej szkole. /Justyna Jopek/

Zdjęcia dostępne są tutaj.


Europejski Tydzień Kodowania

14-11-2019 

CodeWeek to szczególny tydzień dla miłośników programowania, tak ważny, że trwa aż dwa tygodnie!!! W tym roku szkolnym nasza szkoła wzięła aktywny udział w święcie kodowania. W ciągu dwóch tygodnie nasi dzielni pierwszacy wykonali 10 zadań związanych z kodowaniem. Było układanie wzorów z kubeczków, opowiadanie bajki o "Czerwonym Kapturku", gra matematyczna, zakodowana gimnastyka, gra na instrumentach zgodnie z ułożonym wcześniej kodem, kolorowanki z użyciem puzzli AR i wiele innych. Zadania sprawiły nam wiele radości i pokazały jak wiele można się nauczyć pracując wspólnie. Czekamy na kolejny CodeWeek, który już za rok!                                                                                      /Justyna Jopek/

Zdjęcia pierwszaków dostępne są tutaj.


W tygodniu kodowania brali udział także wszyscy uczniowie klas IV-VIII i oczywiście uczestnicy kółka informatycznego. W tym czasie tworzyli różne programy i gry w Scratch'u, wykonywali lekcje w PixBlocksie, zarówno używając programowania z króliczkiem, jak i podstaw Pythona. Uczniowie z klasy VIII robili kurs CSS-a.

Zdjęcia dostępne są tutaj.

Tydzień misyjny

14-11-2019 

W dniach 21 – 25 października 2019r. w naszej szkole uczniowie wzięli udział w warsztatach misyjnych robiąc Zuluskie bransoletki, Indiańskie pióropusze, Japońskie wachlarze oraz Gołębie pokoju. Poznawali pracę misjonarzy na misjach oraz problemy, z którymi muszą się zmierzyć ich podopieczni. Uczniowie pamiętali również o modlitwie w intencjach misjonarzy, a także tych, którym niosą pomoc. Podjęte działania miały na celu uwrażliwić uczniów na dostrzeganie problemów drugiego człowieka i zachęcać do niesienia pomocy, tym którzy jej potrzebują.

/Magdalena Głowacz/

Zdjęcia dostępne są tutaj.


Wspomnienia z II wojny światowej

14-11-2019 

30 października 2019r. uczniowie wzięli udział w lekcji patriotyzmu lokalnego. Naszą Szkołę odwiedziła Pani Anastazja, która opowiedziała o swoich wspomnieniach związanych z rozpoczęciem i przebiegiem II Wojny Światowej na naszych terenach. /Magdalena Głowacz/

Zdjęcia dostępne są tutaj.


Nasz ukochany, uświęcony... Jan Paweł II - wielki nauczyciel...

12-11-2019 

11 października 2019r. w Naszej Szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej oraz Wspomnienie 41 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża – Jana Pawła II. /Magdalena Głowacz/


Zdjęcia dostępne są tutaj.


Grób nieznanego żołnierza

12-11-2019 

 11 listopada 2019r. członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu udali się na Baczyńskie Działy, aby złożyć
wiązankę, zapalić znicz oraz pomodlić się w intencji tych, którzy walczyli o Wolną Polskę. Kamienny grób usytuowany wśród licznych drzew miał przypomnieć trudną walkę Polaków o niepodległość. Uczniowie chcieli w tym wyjątkowym dniu podziękować za odwagę i oddanie dla Ojczyzny, szczególnie tym, których imienia nie znamy, a tak wiele zawdzięczamy…

Następnie zatrzymaliśmy się przy kapliczce, aby prosić Maryję o dalszą opiekę na Polską.

Po części dla ducha, nadszedł czas,aby nasycić nasze ciała… Wspólnie zapaliliśmy ognisko, wokół, którego rozbrzmiewał śpiew pieśni patriotycznych…

Zdjęcia z wycieczki można obejrzeć tutaj.


Konkurs Pix Programming Challenge
10-11-2019 
 
Zachęcam do udziału w konkursie programistycznym wszystkich uczniów szkoły. Uczniowie klas IV - VIII mają założone konta, pozostali zainteresowani uczniowie mogą zgłosić się do mnie lub do wychowawcy. Więcej informacji o konkursie i link do pobrania darmowej aplikacji znajdują się pod linkiem:

Uwaga! Zgłoszenia do dnia 24 listopada 2019r.                               Maria Pająk

Bicie rekordu...
21-10-2019 

16 października 2019r. od godziny 12.00 do 12.30 nasza szkoła wzięła udział w Akcji „ Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy”, której organizatorem była Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celem akcji było wspólne promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy. Uczniowie zostali przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy przez nauczyciela przedmiotu: Edukacja dla bezpieczeństwa, a następnie przystąpili do bicia rekordu wraz z WOŚP.

Zdjęcia dostępne w Galerii.

Podziękowania - Akcja "Babeczka dla Pani Gosi"

06-10-2019 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi." /Jan Paweł II/

Szkolne Koło Wolontariatu pragnie bardzo gorąco  podziękować rodzicom, uczniom, nauczycielom i pracownikom za zaangażowanie i wsparcie Akcji " Babeczka dla Pani Gosi". Wspólnymi siłami zebraliśmy 1601,20 zł, które przekazaliśmy na konto Stowarzyszenia Mocni Pomocni z dopiskiem " Na leczenie dla Małgosi".

zdjęcia są dostępne tutajŚwiatowy Dzień Tabliczki Mnożenia
06-10-2019

 3 października w naszej szkole świętowaliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Na szkolnym korytarze działały dwie komisje egzaminacyjne, które  przeprowadzały wśród uczniów i pracowników szkoły, egzaminy ze znajomości tabliczki mnożenia. Przeprowadzono  78 egzaminów, z czego aż 71 zakończyło się wynikiem pozytywnym. Za zdany egzamin uczniowie otrzymywali cukierki, certyfikaty i odznaki eksperta tabliczki mnożenia.

Obchody cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, a komisje egzaminacyjne pracowały intensywnie na wszystkich przerwach. Zdjęcia z święta można obejrzeć tutaj.

Warsztaty medialne

2-10-2019 

26 września 2019r. uczniowie klasy VIII wzięli udział w Warsztatach Medialnych " Nowe Widnokręgi - zrozumieć media". Odbyły się one w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim. Celem warsztatów było ukazanie młodzieży głównych cech rzetelnego przekazu informacji oraz rozwijanie świadomej postawy udziału w świecie mediów  i korzystania z nich.

Relacje z przebiegu warsztatów i zdjęcia można zobaczyć poniżej:

http://wsksim.edu.pl/warsztaty-nowe-widnokregi-zrozumiec-media-w-makowie-podhalanskim-dzien-1/Akcja "Babeczka dla Pani Gosi"

23-09-2019 


Szkolny Klub Wolontariusza bardzo gorąco zachęca do wzięcia udziału w akcji "Babeczka dla Pani Gosi", która odbędzie się 25.09.2019r. (środa) w naszej szkole. Będzie można zakupić cegiełkę "babeczkę", a zebrane ofiary przekażemy Pani Małgorzacie z Zembrzyc, która "Dzieciom oddała serce", a teraz sama potrzebuje pomocy. Ona i jej bliscy walczą o zdrowie, walczą z czasem. My również chcemy pomóc w tej, jakże trudnej walce o życie, które jest naszym najcenniejszym darem.

Więcej na ten temat można przeczytać :

https://www.sucha24.pl/component/k2/item/11964-pomozmy-malgosi-palarskiej-w-walce-z-chorobaAkcja "Kolorowe kredki"

23-09-2019 

W naszej szkole w dniach 20.09.2019r. - 15.10.2019r. Szkolne Koło Wolontariusza zbiera używane, niepotrzebne kredki (ołówkowe, świecowe, woskowe). Celem akcji jest skompletowanie zestawów kredek i wysłanie ich potrzebującym dzieciom (do szpitali), a te nie nadające się do użycia są przetapiane na nowe lub przerabiane na biżuterię.

Za każdą kredkę bardzo dziękujemy.


Wygrana w konkursie
23-09-2019 


Nasza szkoła brała udział w konkursie #OSEWyzwanie. Był to konkurs dla szkół z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców, który organizowało Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). To program dający szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, w którym też bierzemy udział.

Placówki musiały zgłosić się do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Szanse zwiększało przysłanie plakatu na konkurs plastyczny pt. „Smart szkoła”, jak również deklaracja zgłoszenia się do programów OSE Hero dla nauczycieli oraz do tegorocznego Europejskiego Tygodnia Kodowania (#CodeWeek2019). 

Na podstawie powyższego komisja konkursowa przyznała punkty i wybrała placówki, które otrzymają laptopy.

 Nagrodą w konkursie były mobilne pracownie multimedialne (16 laptopów) i taki właśnie zestaw wygrała nasza szkoła. Na 16 laptopów będziemy musieli jeszcze poczekać, ale taka pomoc edukacyjna już wkrótce urozmaici pracę na lekcjach, sprawiając, że nauczyciele będą mogli prowadzić cyfrowe lekcje.Projekt grantowy CMI
23-09-2019 

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole realizowany jest grant w ramach Projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Jest to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. W ramach udziału w programie prowadzone będzie kółko dla uczniów klas IV – VI. Na zajęciach uczniowie będą uczyć się podstaw algorytmiki, programowania, robotyki. Będą także przygotowywać się i brać udział w konkursach informatycznych.Plan lekcji
2-09-2019 

W zakładce plan lekcji jest dostępny podział godzin na nowy rok szkolny 2019/20, który obowiązuje od dnia 2 września 2019r.


Informacja na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020:

1. 7:20 - zbiórka przy ZS-P w Baczynie
2. 7:30 - przejazd z wychowawcami na mszę świętą do Budzowa
3. Po mszy świętej powrót do szkoły i uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.


Uwagi:
- Obowiązuje zmienne obuwie.
- Proszę przynieść plecak na podręczniki.
- Uczniowie zabierają oświadczenie - zgodę rodziców na przejazd ze szkoły na mszę świętą.

                                          Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie

Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje, że zebranie rodziców w przedszkolu odbędzie się w dniu: 26.08.2019r. o godzinie 16.00.

Na dni adaptacyjne w dniach: 27.08. - 29.08.2019r. od godz. 9.00.-13.00. zapraszamy dzieci, które od 1 września będą uczęszczały do przedszkola. Proszę przynieść zmienne obuwie.INFORMACJA DOTYCZĄCA PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie informuje, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe,  uczniowie kl. I-VIII otrzymają w dniu: 02.09.2019r.

Należy tylko zakupić podane niżej podręczniki lub ćwiczenia do religii.


ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW I  MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

DO  RELIGII NA ROK SZKOLNY 2019/2020.I klasa - tylko ćwiczenia do podręcznika „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski
II klasa - tylko ćwiczenia do podręcznika „Kochamy Pana Jezusa”

Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski 


III klasa - podręcznik i ćwiczenia  „Przyjmujemy Pana Jezusa”

Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam BerskiKLASY  IV – VIII tylko podręcznik – NIE KUPOWAĆ ĆWICZEŃ!IV klasa –podręcznik „Słuchamy Pana Boga” 

Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski


V klasa - podręcznik „Wierzymy w Pana Boga”

Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski


VI klasa - podręcznik „W Kościele umacniamy wiarę”

Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

VII klasa - podręcznik „Spotykamy się z żywym Słowem”

Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka


VIII klasa – podręcznik „Żyjemy w miłości Boga”

Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA