Portal - Budzów
polski Strona główna / BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ / Realizacja zadań konkursu / Zadanie 4
Wtorek - 9 lutego 2016      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
  MENU
 50 - cio lecie szkoły
 Dane o szkole
 Nauczyciele
 Organizacje uczniowskie
 Historia szkoły
 Patron szkoły
 Rys historyczny Baczyna
 Rys gospodarczy Baczyna
 Dokumenty szkolne
 Galeria
 Szkolny zestaw programów
 Zestaw podręczników
 Materiały dla uczniów
 Strona Baczyna
 Wymagania edukacyjne
 Plan lekcji
 Mistrzowie Kodowania 2014
 Szkoła promująca zdrowie
 Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem
 Sukcesy uczniów
 Szkoła promująca bezpieczeństwo
  Zadanie 4
4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..."

Dnia 26 stycznia 2012r. w szkole zorganizowano spotkanie z pedagogiem Magdaleną Żmudką.

W czasie spotkania uczniowie zapoznani zostali z podstawowymi prawami związanymi z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej oraz dokumentami zawierającymi informujące na  ten temat. Pedagog podała liczne przykłady zachowań uczniów naruszających godność, dobra osobiste innych kolegów oraz omówił konsekwencje  jakie ponieśli w związku z niewłaściwym zachowaniem wobec nich. Pouczyła biorące w spotkaniu dzieci o konieczności przestrzegania zasad statutu szkoły. kontraktów zawartych w klasach oraz obowiązujących w placówce regulaminów. Omówiła zasady bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych w sieci, komunikatorów.

 W czasie przeprowadzonych zajęć dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały przygotowaną przez panią Magdalenę Żmudkę prezentację. Rozpoznawali sytuacje i zachowania naruszające godność i dobra osobiste . Wcielali się w określone role, czyli praktycznie mogli przeżyć omawiane zjawiska. Przekazano im wiedzę na temat rodzajów przemocy. Dowiedzieli się, że istnieje przemoc: fizyczna, słowna, emocjonalna i cyberprzemoc. Uświadomiono im do czego ona prowadzi, jak można pomóc  ofiarom przemocy, jak zwalczać agresję oraz co to jest tolerancja. Każdy uczestnik spotkania rozwiązał krzyżówkę - Co to jest tolerancja? Wszyscy uczniowie podpisali DEKLARACJĘ SZACUNKU I TOLERANCJI. Wraz z wychowawcami opracowali KLASOWE ZASADY PRZECIWKO PRZEMOCY, które pomogą zwalczać przemoc i agresję w szkole.

Opracowała: Maria Andzińska

 

 

 

 

 

 

 


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA