Portal - Budzów
polski Strona główna / BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ / Realizacja zadań konkursu / Zadanie 4
Sobota - 6 lutego 2016     
  MENU
 50 - cio lecie szkoły
 Dane o szkole
 Nauczyciele
 Organizacje uczniowskie
 Zajęcia pozalekcyjne
 Historia szkoły
 Patron szkoły
 Rys historyczny Baczyna
 Rys gospodarczy Baczyna
 Dokumenty szkolne
 Galeria
 Konkurs ODBLASKOWA SZKOŁA
 Czytające Szkoły
 Szkoła z klasą 2.0
 BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ
 Wypadki na drogach - porozmawiajmy
 Szkoła bez przemocy
 Warto być dobrym
 Szkolny zestaw programów
 Zestaw podręczników
 Materiały dla uczniów
 Strona Baczyna
 Wymagania edukacyjne
 Plan lekcji
 Ćwiczyć każdy może
 Ćwiczyć każdy może - przedszkole
 Mistrzowie Kodowania 2014
 Szkoła promująca zdrowie
 Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem
 Sukcesy uczniów
 Szkoła promująca bezpieczeństwo
  Zadanie 4
4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..."

Dnia 26 stycznia 2012r. w szkole zorganizowano spotkanie z pedagogiem Magdaleną Żmudką.

W czasie spotkania uczniowie zapoznani zostali z podstawowymi prawami związanymi z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej oraz dokumentami zawierającymi informujące na  ten temat. Pedagog podała liczne przykłady zachowań uczniów naruszających godność, dobra osobiste innych kolegów oraz omówił konsekwencje  jakie ponieśli w związku z niewłaściwym zachowaniem wobec nich. Pouczyła biorące w spotkaniu dzieci o konieczności przestrzegania zasad statutu szkoły. kontraktów zawartych w klasach oraz obowiązujących w placówce regulaminów. Omówiła zasady bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych w sieci, komunikatorów.

 W czasie przeprowadzonych zajęć dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały przygotowaną przez panią Magdalenę Żmudkę prezentację. Rozpoznawali sytuacje i zachowania naruszające godność i dobra osobiste . Wcielali się w określone role, czyli praktycznie mogli przeżyć omawiane zjawiska. Przekazano im wiedzę na temat rodzajów przemocy. Dowiedzieli się, że istnieje przemoc: fizyczna, słowna, emocjonalna i cyberprzemoc. Uświadomiono im do czego ona prowadzi, jak można pomóc  ofiarom przemocy, jak zwalczać agresję oraz co to jest tolerancja. Każdy uczestnik spotkania rozwiązał krzyżówkę - Co to jest tolerancja? Wszyscy uczniowie podpisali DEKLARACJĘ SZACUNKU I TOLERANCJI. Wraz z wychowawcami opracowali KLASOWE ZASADY PRZECIWKO PRZEMOCY, które pomogą zwalczać przemoc i agresję w szkole.

Opracowała: Maria Andzińska

 

 

 

 

 

 

 


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA